Tidningar

Riktade och nischade digitala branschtidningar tillsammans med starka branschsajter med hög träffsäkerhet och bra räckvidd mot beslutsfattarna i respektive bransch, det är idag den väg företagen väljer vad gäller medier för att få ut största möjliga effekt på satsade pengar inom marknadsföring och försäljning.

Läsarna och mottagarna av branschmedia från Conventus är beslutsfattare inom näringslivet som vunnits genom åratal av branschnärvaro och som bearbetats återkommande, bland annat genom artiklar, nyheter, mässor och konferenser. Detta har gett tidningarna och deras tillhörande sajter hög läsbarhet och effektiv räckvidd i branscherna. För företagen är detta tillsammans med högkvalitativa innehåll och utföranden en garanti för att annonsbudskapen uppmärksammas.

Ju mer specialiserat och nischat, desto ”hetare ”är idag ett digitalt branschmedia media. Den digitala utgivningen innebär en större spridning jämfört med gårdagens tryckta tidningar. Dessutom utvecklas kommunikationen mellan köpare och säljare med de digitala medierna genom klickbarhet och uppsnabbade affärskontakter.

Conventus branschmedia är skapad för att svara mot detta. Med sin slogan ”Spara på ammunitionen, satsa på prickskytte” attraherar de digitala branschtidningarna från Conventus svensk industri och näringsliv inom ett stort antal områden.

Genom sin stora digitala närvaro på webben, kan Conventus dessutom erbjuda unika möjligheter till samordnad marknadsföring där tidningarna och web spelar ihop för absolut bästa resultat.

 

Tidningar

Custom Publishing