Specialtidningar

Conventus producerar digitala högkvalitativa redaktionella eller annonsinriktade bilagor och specialtidningar samt webtv i samarbete med och på uppdrag av företag i de flesta branscher. Conventus Custom Publishing är specialiserade på att smidigt, kostnadseffektivt och snabbt bistå företag att presentera och rikta sitt budskap, sin verksamhet eller sina projekt till marknaden i olika specialproduktioner både i tryckta och internetbaserade utföranden och som webtv med tillhörande distributioner. Här använder företagen sig av content marketing och native publishing som visar sig vara starka uttryck i marknadsföringen.

Digitala bilagor:

Conventus erbjuder ett helhetskoncept med både produktion och även distribution av en bilaga eller en specialedition i olika format och utföranden. För företag är detta en gedigen och varumärkeshöjande marknadsföring som kan kombineras med andra aktiviteter, till exempel på Internet. Att Conventus även tillhandahåller en stark distribution av budskapen är särskilt uppskattat av företagen och kunderna. Conventus skriver texterna, tar fram bilderna och layoutar i samarbete med kunden, trycker (vid behov) och tillhandahåller färdig produkt. Genom Conventus omfattande kund- och prenumerantregister inom många branscher, kan vi erbjuda ett flertal distributionslösningar med hög träffsäkerhet gentemot kundens potentiella mottagare och köpare.

Digitala nyhetsbrev:

Många företag lägger mer av sin marknadsföring på Internet. Det kan vara hela kampanjer eller samverkan. Conventus starka ställning på Internet med många stora branschsajter med tiotusentals unika besökare öppnar för spännande samarbeten med företag som vill satsa på webben för sin marknadsföring. Conventus besitter all nödvändig kompetens, såväl teknisk som redaktionell och layoutmässig för att göra hela produktioner för företag som vill synas på Internet. Vi levererar helhetlösningar och ombesörjer även det kanske viktigaste, distributionen till rätt mottagare. Facebook, Instagram, Linkedin med flera sociala kanaler ingår i Conventus distributionserbjudanden.