WebTV

Web-tv har tagit en växande plats i marknadsföringen hos allt fler företag. Det har visat sig vara ett perfekt verktyg för att presentera produkter, medarbetare och företaget självt. Conventus producerar web-tv för företag på ett så kostnadseffektivt sätt så att det ofta förvånar intresserade företag. Det som tidigare upplevdes som stora investeringar, alltid på sexsiffriga belopp, kan idag levereras till mycket attraktiva priser och med högsta kvalitet. Detta beror på att Conventus har egna filmare och investerat i egen studio och i egen högmodern digital utrustning som innebär lägre kostnader för varje produktion. Vi gör jobben på mässor eller på plats på företaget eller var kunden önskar och var som helst i landet. Genom sina omfattande register kan Conventus också svara för att sända ut web-tv produktionerna till de branscher kunderna vill synas mot.