Om Conventus Media

Conventus Media House AB

-Ett komplett mediehus

Conventus grundades 1988 i Stockholm av John Hardwick. Medact Media Group AB, som företaget då hette, profilerade sig snabbt som en tongivande utgivare av prenumererad kvalitativ fackpress inom bygg- och fastighetsbranschen. Företaget växte snabbt organiskt och började ge ut tidningar inom industribranscher som energi, stål och gruva, papper och massa, processindustri och infrastruktur samt möbler och inredning. I samband med att företaget gjorde sin entré på webben 2006 byttes namnet till Conventus, vilket symboliserar de mötesplatser som Conventus skapade genom såväl tryckta som webbaserade media.

Idag är Conventus en heltäckande digital mediekoncern med säte i Stockholm. Dotterbolaget Conventus Communication AB står bakom starka varumärken med hög andel egenproducerat redaktionellt material som Aktuella Byggen, Nordisk Energi, Nordisk Infrastruktur, Framtidens Industri, Nordisk papper & Massa, Dagens Transport & Logistik, Modern Interiör, med flera tidningstitlar, alla med många år bakom sig som ledande branschmedia. Conventus är även specialiserat på att skapa träffsäkra bilagor och företagstidningar tillsammans med helhetslösningar för företagen inom området Custom Publishing, en service som växer inom koncernen.

På webben är idag Conventus en dominerande aktör inom riktad branschinformation för svensk industri och näringsliv genom www.dagensnäringsliv.se och 17 specialsajter inom en rad branscher. Denna rika mängd sajter med mycket höga besökartal bevakar i stort sett hela näringslivet, skräddarsyr och publicerar dagsaktuell nödvändig nyttig och ofta unik information, både från Sverige och från utlandet, till olika branscher. Alla Conventus branschsajter uppdateras ständigt under dagen av skickliga reportrar och redaktörer, flera med internationell bas. Conventus publicerar vidare rader av digitala aktuella nyhetsbrev och specialinriktade tidningar på webben, alla med högsta affinitet. Den höga träffsäkerheten är en bärande idé för Conventus arbete och för alla publikationer. Conventus producerar även egen web-tv och produkt- och företagspresentationer på uppdrag.

Conventus affärsidé är att tillhandahålla riktad nyttig information till näringslivets aktörer och erbjuda mötesplatser och arenor där dessa kan utbyta varor och tjänster.