Aktuella Byggen

Byggbranschens egna val! Sedan starten 1988 har vi etablerat oss som Sveriges största fristående tidskrift, fylld med reportage, intervjuer och nyhetsnotiser från såväl privat som offentligt byggande i Sverige. Tidskriften är rikstäckande och vi skriver alltid om aktuella områden och teman. Aktuella Byggen har flest antal direkt prenumeranter bland samtliga svenska bygg- och fastighetsmagasin och når ut till cirka 20-25000 läsare per utgåva. Utgivning: 6nr / år