Nordisk Infrastruktur

Nordisk Infrastruktur som nu funnits i arton år, är branschens enda tidning som tar ett nordiskt helhetsgrepp om infrastruktursektorn, från anläggningssektorn via samtliga transportslag upp till informations- och tjänstesektorn inklusive digital kommunikation (bredband, mobiltelefoni, IP-telefoni etc) Nordisk Infrastruktur är medlem i Sveriges Tidskrifter och även officiell mediapartner till ITS-Sweden, en nationell intresseorganisation som utvecklar, stödjer och samordnar ITS-utvecklingen i Sverige. Tidningen kommer ut med 6nr/år + bilagor